Disclaimer voor gapyearforgrownups.nl

Post Gapyear Projects (Kamer van Koophandel: 67666760), hierna te noemen Gapyear for Grownups, verleent u hierbij toegang tot gapyearforgrownups.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Gapyear for Grownups behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op gapyearforgrownups.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Post Gapyear Projects.

Beperkte aansprakelijkheid
Gapyear for Grownups spant zich in om de inhoud van gapyearforgrownups.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op gapyearforgrownups.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gapyear for Grownups.
In het bijzonder zijn alle prijzen op gapyearforgrownups.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op gapyearforgrownups.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gapyear for Grownups nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gapyear for Grownups.
De inhoud van gapyearforgrownups.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.