Waarom we wijsheid en integriteit hard nodig hebben om iets te maken van de toekomst.

Categories Persoonlijke ontwikkeling
Nederland, politiek, wijsheid, integriteit, onderwijs, gezin, leven, werken, bedrijfsleven, werk, overheid, verkiezingen, filosofie, ethiek, school, wetenschap, intelligentie, bestuur, kinderen, scholing, studeren,

‘Nederland wordt steeds dommer’, kopten diverse media de afgelopen jaren. Nu weten we onderhand dat we de media tegenwoordig met een korreltje zout moeten nemen. Een persoonlijk onderzoek achter dergelijke brutale uitlatingen ter verificatie is noodzakelijk alvorens je de slimme meid uithangt op een verjaardagsfuifje.

De Erasmus Universiteit van Rotterdam heeft meegewerkt aan een onderzoek in relatie tot deze uitspraak, namelijk een onderzoek naar het zogeheten ‘Flynn Effect’. Een verschijnsel in de psychodiagnostiek waarbij men uitgaat dat het gemiddelde IQ van een gegeven populatie over de jaren heen stijgt.

De onderzoekers kwamen echter tot de conclusie dat het IQ van onder andere Nederlanders al jaren afneemt. Een daling van 0,14 punt per jaar ofwel 1,36 punt per 10 jaar. Ter vergelijking, bij de Britten is dit een daling van 0,43 punt ofwel 4,3 punten per 10 jaar. Met een huidig gemiddeld IQ van 100 punten betekent dit, wanneer deze trend zich doorzet, dat dit eiland over 50 jaar verworden is tot een zwakzinnige natie. Dat worden nog bijzonderder taferelen op de Amsterdamse grachten.

wijsheid en integriteit Nederland

Zygmunt Bauman 

Ach, wat is dat nou 0,14 punt? Linksom of rechtsom is het een achteruitgang van ons collectieve intellect. Deze zeer gestage ontwikkeling van algehele stupiditeit versnellen we tevens door het in stand houden van onze huidige ‘moderne vloeibare samenleving’. Wattes? De zogeheten ‘vloeibare samenleving’ komt van de Pools – Britse Socioloog, Zygmunt Bauman. Deze wijze man schreef tig boeken over consumentisme, globalisering en het onzekere karakter van de ongrijpbare (vloeibare) maatschappij waarin wij leven.

Een illustratie van de vloeibare samenleving

De vloeibare samenleving is; een samenleving waarin innovatieve ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen welke we zelf niet eens altijd bevatten. Een samenleving waarin ongecontroleerd consumentisme de treurige norm is geworden. Een samenleving waarin valse hapsnap media onze hoofden vullen met ruis en onwaarheden waarop wij vervolgens onze denkbeelden en meningen baseren. Een samenleving met politici die nog sneller wisselen van ongefundeerde standpunten dan de mode in de Vogue. Een samenleving met bestuurders van grote machtige bedrijven waarbij integriteit wordt behandeld als een ‘concept ter verbetering’ in plaats van een karaktereigenschap waarover zij moeten beschikken. Een samenleving waarin we rennen van het ene naar het andere korte termijnproject om maar mee te blijven draaien in de Westerse gewoonte cadans. Zonder bewust achterom of vooruit te kijken wat de impact is van onze acties. Een wereld waarin we onze levens vol plannen tot op de minuut als een vorm van zelfbescherming, om te vluchten voor verveling en zinloosheid. Een samenleving waarin Barbie, rapper Sjors, tuigvloggers en meneer Cactus zijn verworden tot een soort cult-helden. Nah, iets om trots op te zijn! Of niet dan?

wijsheid en integriteit Nederland

Domme struisvogels

Als een stelletje struisvogels lijken we – burgers, politiek en bedrijfsleven – niet te willen erkennen dat we dit tempo niet meer aankunnen. We willen niet zien dat alles te snel verandert en dat ons brein dit simpelweg niet aankan. We zijn amper in staat nieuwe routines, passend bij de rap opeenvolgende ontwikkelingen en gebeurtenissen te ontwikkelen. Laat staan dat we de tijd hebben (nemen) om echt te reflecteren over dit alles. Zijn we dan niet keihard onze eigen stupiditeit in rap tempo aan het ontwikkelen? Op zich ook een prestatie. Wel een treurige. Maar toch.

Hoe maken we iets van de toekomst? 

We maken steeds minder verstandige en niet integere keuzes voor onszelf, voor ons land, voor de aarde. De pensioenmalaise, achterblijvende verduurzaming van de economie, bezuinigingen in de zorg, dubieuze investeringen van banken. Ons eigen asociale gedrag en consumptieve drang in het dagelijks leven niet te vergeten. (Iemand laatst nog in de Kalverstraat gelopen op zaterdagmiddag?) Het kan toch niet zo zijn dat onze kinderen straks stikken in de gevolgen van onze (onbewuste) stupiditeit? Daarom; laten we met zijn allen, burgers, politiek, bedrijfsleven, weer de juiste en bewuste keuzes maken. De juiste invulling en betekenis geven aan de wereld om ons heen. Zodat we iets prachtigs maken van de toekomst.

Maar hoe doen we dat dan? Wat hebben we nodig om deze ontwikkeling stop te zetten en zodoende integere, in de basis duurzaam, keuzes te maken?

“Door te investeren in de ontwikkeling van wijsheid & integriteit bij onszelf en bij onze kinderen. We hebben wijsheid nodig om tot de juiste keuzes te komen voor de toekomst en integriteit om er daadwerkelijk naar te handelen.”

Maar goed, waar begin je dan? Waar ga je investeren? Waar moeten die potjes van het ministerie van Financiën  naar toe? Nou, naar diverse plekken binnen onze maatschappij te weten; het onderwijs, onze eigen levens, het gezin, de overheid en werkend Nederland.

wijsheid en integriteit Nederland

Onderwijs 

Leuk hoor al die reken & taalvaardigheden. Al die exacte vakken als natuurkunde & scheikunde. Met vragen als: ‘Bereken het massa-ppm chlorofyl-a in verse spinazie’. Wie doet hier later nog wat mee (?!). Zou het niet goed zijn om naast het ontwikkelen van deze typische ‘analytische intelligentie’ en het bij prenten van kennis over bladgroente, koters en studenten wat anders te leren? Namelijk de kunst van het juist kunnen oordelen (wijsheid) en hier vervolgens naar handelen (integriteit)? In welke situaties ze dan ook terecht mogen komen? Op werk? In hun privé leven?

Zou het niet mooi zijn als er meer ruimte komt voor vakken als: reflectie, wetenschapsfilosofie, duurzame economie en ethiek, waarin onder andere rentmeesterschap en integer handelen centraal staat? Dat kinderen binnen het onderwijs naast deze vakken leren hoe ze om moeten gaan met deze soms hysterische samenleving? Manieren vinden, middels reflectie, hoe ze weer de controle krijgen over onze maatschappij? Aangezien wij veel van deze controle lijken te hebben verloren?

Nederland, politiek, wijsheid, integriteit, onderwijs, gezin, leven, werken, bedrijfsleven, werk, overheid, verkiezingen, filosofie, ethiek, school, wetenschap, intelligentie, bestuur, kinderen, scholing, studeren,

Onze eigen levens

En laten wij als heel volwassen mensen (…) de confrontatie met onze eigen levens aan gaan. Want, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Laten we ons afvragen of wij nu echt leven in deze tijd of dat we worden geleefd door de tijd. Of we een leven leiden volgens het verwachtingspatroon van de maatschappij in plaats van een leven waarin we echt zijn wie we willen zijn. En of we door dit geconditioneerde gedrag slechte keuzes maken voor onszelf, ons gezin en de wereld.

Hoe dan? Reflectie & bewustwording. Middels deze menselijke gaven op zoek gaan naar onze toegevoegde waarde in de maatschappij, hoe klein ook. En vanuit die toegevoegde waarde handelen.

Het gezin

Laten we onze kinderen (en onszelf misschien nog wel meer) bijbrengen dat succes, geld & macht geen ‘lifegoals’ zijn, maar dat het een lifegoal is om de aarde mooier en beter achter te laten dan hoe je hem hebt aangetroffen.

Daarom is het belangrijk om hen van jongs af aan te leren wat integriteit betekent, omdat dit op latere leeftijd bijzonder lastig aan te leren valt middels een duur cursusje (het zit in je). Maar hoe breng je dat dan bij? Een woord: communicatie.

Het is mooi en van belang vaker écht in gesprek met kinderen te gaan (als alternatief voor het overhandigen van de iPad), om hen de werkelijkheid te leren begrijpen. In plaats van dat zij meningen vormen op basis van gekleurde en oppervlakkige nieuwsberichten waardoor zij de wereld niet meer bevatten (en wijzelf trouwens ook niet). Juist in deze gesprekken dragen wij onze verworven levenswijsheid over (schade & schande het totaalpakket). Wijsheid, welke van groot belang is om de wereld positief te veranderen.

Nederland, politiek, wijsheid, integriteit, onderwijs, gezin, leven, werken, bedrijfsleven, werk, overheid, verkiezingen, filosofie, ethiek, school, wetenschap, intelligentie, bestuur, kinderen, scholing, studeren,

Overheid

‘De overheid moet zich niet zo met ons bemoeien!’ Het is een veel gehoorde kreet. Maar is dat zo? Of bemoeit de overheid zich vooral met zichzelf en hebben wij, zoals Jan Terlouw onlangs emotioneel bracht bij De Wereld Draait Door, daarom het vertrouwen in haar verloren?

Ik zou het fantastisch vinden als de overheid als ‘Team Nederland’ zou regeren, met bijpassend oranje outfit. In plaats van de nu 28(!) tegen elkaar strijdende ploegen in pak. Een overheid waarin politici elkaar aanmoedigingen en steunen om wijze (dikwijls onpopulaire) besluiten met het oog op een duurzame (economische) toekomst te nemen.

Waar politici ruimte nemen én krijgen voor reflectie, zowel van de media als ons burgers. Zodat Den Haag haar beleid niet slechts baseert op trends en oppervlakkige danwel gekleurde nieuwsberichtgeving. Een overheid waarbij Kamerleden weer beseffen dat integer handelen heel simpel is en de politiek die zij bedrijven, waarvan de burger gruwelt, eigenlijk bijzonder complex…

Werkend Nederland  

Kunnen we alsjeblieft in onze bureaucratische samenleving nog één simpele regel toevoegen? Dat het onmogelijk moet worden dat niet integere personen, ondanks een ‘succesvolle staat van dienst’ bestuursvoorzitters en overige leidinggevende posities verkrijgen. Hoe kan het dat we moord en brand schreeuwen wanneer een zedendelinquent terugkeert in de maatschappij omdat we bang zijn voor herhaling. Maar wanneer onbetrouwbare figuren, wederom, op topposities worden geplaatst we hen met alle egards ontvangen? Alsof zij niet opnieuw de fout in gaan? Het is toch al een zwaar verrotte Jonagold.  Integriteit valt niet middels een eed aan te leren (farce).

Naast het wegnemen van deze rotte appels, waar we ook geen wijze en duurzame besluiten van mogen verwachten, is het essentieel ook de werknemers in staat te stellen wijs en integer te handelen. En dat gaat niet wanneer we niets aan de hoge werkdruk doen. De hoge werkdruk en de drang om als maar meer (nutteloos) werk te verzetten per werknemer noodzaakt een ieder op de werkvloer om vanuit een reflex te handelen in plaats van reflectie.

Nederland, politiek, wijsheid, integriteit, onderwijs, gezin, leven, werken, bedrijfsleven, werk, overheid, verkiezingen, filosofie, ethiek, school, wetenschap, intelligentie, bestuur, kinderen, scholing, studeren,

Burgerschap

Tijdens hun militaire dienstplicht moesten alle jongemannen uit het oude Athene een eed afleggen om het burgerschap te verwerven: “Mijn vaderland ik zal geen verminderde erfenis achterlaten, maar groter en beter dan toen wanneer ik het ontving”.  Zou het niet prachtig zijn als we allemaal beseffen wat deze opdracht betekent? Wat dat voor actie van ons verlangt? Laten we alsjeblieft bewustwording en reflectie terugbrengen in onze samenleving. Zodat we bewust worden van onze daden, bewust worden van de keuzes die we maken. Wijze keuzes, waarmee we middels integer handelen iets prachtigs maken van de toekomst, van onze aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *